#1 RCA 32LB30RQ 32-Inch LCD 720p 60Hz HDTV (Black)

RCA 32LB30RQ 32-Inch LCD 720p 60Hz HDTV (Black)

  • 32 – Inch LCD HDTV, 3 HDMI Connections, Resolution: 1366 x 768, Tuner Mode: ATSC/NTSC, Contrast: 3000:1

RCA 32LB30RQ 32-Inch LCD 720p 60Hz HDTV (Black)

Product Description

RCA 32-Inch LCD 720p 60Hz HDTV – 32LB30RQ